WiadomośćWyniki przetargu na prowadzenie zajęć w ramach projektu
(Kategoria: Różne)
Dodane przez Administrator
środa 11 grudzień 2013 - 15:47:05

Działając nas podstawie art.92, ust.1, ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047) ) informujemy, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ZP/PN/17/2013 na prowadzenie zajęć przedmiotowych oraz opieki pedagogiczno – psychologicznej w szkołach podstawowych z terenu Gminy w ramach projektu pt. „Realizacja programów rozwojowych szkół podstawowych z terenu Gminy Wieprz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Człowiek – najlepsza inwestycja wybrano jako najkorzystniejsze spełniające warunki udziału w postępowaniu następujące oferty

Czytaj pełną treść wyników


Źródło: „Realizacja programów rozwojowych szkół podstawowych z terenu Gminy Wieprz”
( http://prsp.wieprz.pl/news.php?extend.9 )