WiadomośćWyniki przetargu na Koordynatorów Szkolnych
(Kategoria: Różne)
Dodane przez Administrator
środa 13 listopad 2013 - 14:54:00

Działając nas podstawie art.92, ust.1, ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047) ) informujemy, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Nr ZP/PN/16/2013 na Koordynatorów Szkolnych w ramach projektu pt. „Realizacja programów rozwojowych szkół podstawowych z terenu Gminy Wieprz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Człowiek – najlepsza inwestycja wybrano następujące oferty:

Czytaj dalej


Źródło: „Realizacja programów rozwojowych szkół podstawowych z terenu Gminy Wieprz”
( http://prsp.wieprz.pl/news.php?extend.8 )