WiadomośćWyniki przetargu na dostawę pomocy dydaktycznych
(Kategoria: Różne)
Dodane przez Administrator
niedziela 09 marzec 2014 - 14:07:40

Działając nas podstawie art.92, ust.1, ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047) ) informujemy, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ZP/PN/19/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu, pomocy dydaktycznych, pomocy multimedialnych oraz książek do Szkół podstawowych Gminy Wieprz w ramach projektu pt. „Realizacja programów rozwojowych szkół podstawowych z terenu Gminy Wieprz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Człowiek – najlepsza inwestycja wybrano jako najkorzystniejsze spełniające warunki udziału w postępowaniu następujące oferty:


Czytaj pełną treść wyników


Źródło: „Realizacja programów rozwojowych szkół podstawowych z terenu Gminy Wieprz”
( http://prsp.wieprz.pl/news.php?extend.12 )